BAHRİYE BAŞ

1986 yılında Bulgaristan’da doğmuştur. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden 2008 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl bu üniversitede yüksek lisans eğitimine başlamış ve  2010 yılında “uzman fizyoterapist” ünvanı alarak bu eğitimi tamamlamıştır. 2009 yılından itibaren IFAO (Instüt für Argewandte Osteopathie)  bünyesinde verilen diploma programı eğitimine başlamış ve 2014’de 1350 saatlik bir eğitim ve kurul sınavını başarıyla tamamlayarak “osteopat” olarak mezun olmuştur. 2008’den bu yana pediatri ve nöroloji alanında çeşitli kuruluşlarda görev almıştır. Hala, Bursa’da Mudanya Beyaz Okyanus  Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmakta olup, Meşe Danışmanlık Merkezi’nde osteopati alanında hizmet sunmaktadır.

İş Deneyimleri

Konuk Özel Eğitim ve Rehabilitason Merkezi, Sakarya: Temmuz 2008-Mart 2010

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, Nisan 2009- Ağustos 2009 (Yarı zamanlı)

Mavi İzlenim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Kocaeli: Mart 2010- Nisan 2014

Mudanya Beyaz Okyanus Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Bursa: Temmuz 2014’den bu yana

Meşe Danışmanlık Merkezi, Bursa: Ekim 2014’den bu yana

Eğitim:

2008 –2010 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD Yüksek Lisans

2004-2008 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu

2000-2004 Kocaeli Anadolu Lisesi

1992-2000 Çınarlı İlköğretim Okulu

Bilimsel Toplantı, Kongre, Eğitim ve Seminerler:

 • TIFAO (IFAO) Osteopati Eğitimi, 2009- 2014. (Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, Kadıköy, İstanbul)
 • 4. Ortopedik Manuel Terapi ve Osteopati Günleri-Ağrı, 21-22 Nisan 2012, Green Park Hotel, İstanbul
 • 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, Harbiye Askeri Müze, İstanbul
 • 13. Ulusal Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu,7-9 Ekim 2010, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay
 • 3. Ortopedik Manuel Terapi ve Osteopati Günleri-Artroz, 24-25 Nisan 2010, Green Park Hotel, İstanbul
 • 1. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 8-10 Ekim 2009, Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul
 • 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2009, Ege Üniversitesi, İzmir
 • Kinesiotape 1 Kursu, Kinesiotape Association, 21-22 Şubat 2009, Prof.Dr. Gül Baltacı
 • 12.Ulusal Fizyoterapide Gelişmeler Sempozymu, 6-9 Kasım 2008, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir
 • Active Rehabilitation in Elderly in Multidiciplinary Team Work, 14-25 April 2008, Lahti University of Applied Sciences, Lahti/Finland
 • 2.Ulusal Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 2-4 Kasım 2007, The Marmara Oteli, İstanbul
 • 1.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 4-6 Mayıs 2007, Hacettepe Üniversites, Ankara

Bilimsel Çalışmalar

 1. Yüksek Lisans Tezi: Spina Bifidalı Çocuklarda Üst Ekstremite Kuvvetlendirme Eğitimi ve Solunum Egzersizlerinin Solunum Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD, Danışman Doç. Dr. Tülay Tarsuslu Şimşek, Bolu, 2010.
 2. TÜRKÜCÜOĞLU (BAŞ) B., Tarsuslu-Şimşek T., Üstünbaş G., Çokal N., Şimşek İ E., Spina Bifidalı Çocuklarda Kinesiotape Uygulamasının Gövde Kontrolü Üzerine Etkisi, Poster Bildiri, 1. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 8-10 Ekim 2009, İstanbul.
 3. Tarsuslu-Şimşek T., Üstünbaş G., Çokal N., TÜRKÜCÜOĞLU (BAŞ) B., Şimşek İ E.,Spastik Serebral Paralizili Çocuklarda Kinesiotape Uygulamasının Gövde Kontrolü Üzerine Etkisi, Sözel Bildiri, 1. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 8-10 Ekim 2009, İstanbul.
 4. Çokal N., Tarsuslu-Şimşek T., Üstünbaş G., TÜRKÜCÜOĞLU (BAŞ) B., Şimşek İ E., Kinesiotape Uygulamasının Nörolojik Etkilenimi Olan Çocuklarda Gövde Kontrolü ve Fonksiyonel Bağımsızlık Üzerine Etkisi, Poster Bildiri, 1. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 8-10 Ekim 2009, İstanbul.
 5. TÜRKÜCÜOĞLU (BAŞ) B., Tarsuslu-Şimşek T., Spina Bifidalı Çocuklarda Fonksiyonel Düzel ile Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Poster Bildiri, 13. Ulusal Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Hatay.
 6. TÜRKÜCÜOĞLU (BAŞ) B., Tarsuslu-Şimşek T., Spina Bifidalı Çocuklarda Solunum Fonksiyonlarının Günlük Yaşam Aktivite Bağımsızlığına Etkisi, Sözel Bildiri, 13. Ulusal Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Hatay.
 7. Tarsuslu-Şimşek T., TÜRKÜCÜOĞLU (BAŞ) B., Üstünbaş G., Çokal N., “Kinesio Tape” Bantlama Yönteminin Miyelomeningoselli Çocuklarda Oturma Şekli ve İşlevsel Bağımsızlık Üzerine Etkisi: Dört Olgu Sunumu. Türk Ped Arş 2011; 46: 177-80.
 8. Tarsuslu-Şimşek T., TÜRKÜCÜOĞLU (BAŞ)B., Çokal N., Üstünbaş G., Şimşek İ E., The Effect of Kinesio Taping on Sitting Posture, Functional Independence and Motor Function in Children with Cerebral Palsy, Disab and Rehab 2011; Published Online.
 9. TÜRKÜCÜOĞLU (BAŞ) B., Tarsuslu-Şimşek T., Spina Bifidalı Çocuklarda Yardımcı Cihaz Kullanımının Fonksiyonel Bağımsızlık ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, Poster Bildiri, 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2011, İstanbul.